Saturday, December 26, 2009

Pemberitahuan : Penukaran Alamat Blog

Assalamualaikum wrt

Dengan ini dimaklumkan bahawa Blog Akhi Ahmad Kamil yang beralamat http://akhi-tolibul-ilmi.blogspot.com ditukar ke alamat baru iaitu http://akhi-ahmad-kamil.blogspot.com.

Penukaran ini terpaksa dilakukan atas beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan yang berlaku pada kod-kod HTML.

Dengan pemberitahuan ini, bermakna ini adalah entri terakhir saya di alamat ini. Syukran. Wassalam.

Thursday, December 24, 2009

Ikhlas

بسم الله الرحمن الرحيم

Tujuan utama kita belajar dan mengajar al-Quran adalah untuk mendapat redha Allah swt. Firman Allah,

و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكوة و ذلك الدين القيمة

" Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan/memurnikan ketaatan kepada-Nya secara hanif (lurus), dan dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat; dan itulah agama yang teguh
" Surah al-Bayyinah ayat 5

Dalam sebuah hadis yang masyhur sebagai salah satu daripada usul Islam, Rasulullah saw bersabda,

" Hanyasanya setiap amalan itu adalah dengan niat. Dan hanyasanya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan " Muttafaqun Alaih

Berkata Imam Abu al-Qasim al-Qusyairi rahimahullah (1) ,

"Ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan dengan niat yang betul. Melalui ketaatannya, dia ingin sekali menjadi hampir kepada Allah dan tiada tujuan yang lain. Bukan kerana menunjuk-nunjuk kebaikannya kepada orang lain atau mendapat kedudukan yang terpuji disisi mereka. Bukan juga supaya dipuji atau apa jua yang semakna dengannya. Tujuannya hanya satu, menghampirkan diri kepada Allah."

Berkata Hadrat Huzaifah alMar'asyi rahimahullah (2),

" Ikhlas itu adalah sama sahaja perbuatan seorang hamba Allah itu baik ketika terang-terangan atau tersembunyi ".

Berkata Hadrat Zunnun al-Misri rahimahullah(3),

" Tiga perkara yang merupakan sebahagian daripada tanda keikhlasan:
i) Sama saja pujian atau celaan baginya
ii) Tidak mengingati amalan-amalan baiknya
iii) Mengharapkan balasan untuk amal baiknya di akhirat (bukan di dunia)

Berkata Hadrat Fudhail bin 'Iyadh rahimahullah,

" Meninggalkan amal kerana kerana manusia itulah sebenarnya riak. Dan beramal kerana manusia pula adalah syirik. Ikhlas tu adalah Allah memeliharamu daripada keduanya."

Berkata Hadrat Sahl at-Tustari rahimahullah (4),

" Orang-orang yang bijaksana telah merenung kepada erti keikhlasan. Maka mereka tidak mendapatinya melainkan ini. Iaitu setiap pergerakan atau diamnya (amalan) mereka baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan semuanya hanya kerana Allah, tiada yang lain. Bukan kerana hawa nafsu dan bukan juga kerana dunia. "


(1) Wafat 465 H
(2)Beliau adalah Huzaifah bin Qatadah, anak murid kepada Hadrat Sufyan ath-Thauri rahimahullah.
(3)Beliau adalah Zunnun al-Ikhmimi al-Misri. Wafat 245 H
(4) Beliau adalah Sahl bin Abdullah bin Yunus at-Tustari. Beliau bertemu dengan Hadrat Zunnun di Makkah. Wafat pada 283 H.

Rujukan,

Kitab at-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran oleh Imam an-Nawawi rahimahullah

Perkongsian : Cara Mengi'rab Jumlah


Assalamualaikum wrt

Rasulullah s.a.w bersabda,

إنما الأعمال بالنيات

Pada entri kali ini, saya yang dhaif lagi hina cuba untuk menerangkan kepada antum cara membaca jumlah atau kalam dalam bahasa Arab mengikut kaedah yang betul. Bukan betul mengikut takrifan saya, bahkan betul mengikut kaedah yang telah ditunjukkan oleh ulama nahu.

Dalam membaca kitab Arab, kita harus mengetahui :

1) Jenis setiap kalimah (sama ada isim, fe'el atau huruf)

2) Mu'rab atau mabni.

3) Kalau ianya mu'rab, apakah pula keadaannya (sama ada rafa', nasab, jar, atau jazam) dan kenapa dii'rab begitu

4) Hubungan antara setiap kalimah dengan kalimah sebelum atau selepasnya (jika ada)


Penerangan

1) Jenis setiap kalimah

Lihat hadis di atas, di sana ada beberapa kalimah.

إن = huruf
ما = huruf
الأعمال = isim
ب = huruf
النيات = isim

Bagaimanakah kita tahu kalimah ini isim dan kalimah itu pula huruf atau fe'el? Untuk mengetahuinya kita mesti tahu alamat-alamatnya. Dan untuk mengetahui alamat-alamatnya, silakan rujuk mana-mana kitab nahu. Untuk pelajar kuliah lughah khususnya, saya galakkan antum rujuk kitab Audoh al-Masalik oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullah atau kitab-kitab seumpamanya.

2) Mu'rab atau mabni

Dalam hadis di atas, ada 4 kalimah yang tegolong dalam jenis huruf. Kesemuanya adalah mabni. Kaedah nahu yang harus diingat , 'Semua huruf adalah mabni'.

Adapun kalimah الأعمال dan النيات , keduanya adalah mu'rab dalam jenis isim jamak mukassar munsorif dan jamak muannas salim.


3) Kalau ia mu'rab, apa pula keadaan i'rabnya dan kenapa?

Pada kalimah الأعمال i'rabnya adalah rafa'. Kenapa ia dii'rab rafa'? Kerana huruf إن yang tugas atau amalannya adalah menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya tidak dapat menjalankan tugas seperti biasa kerana masuknya huruf ما الكافة padanya.

Sebagai pencerahan, cuba kita lihat ayat ini, (tanpa ما )

إن الأعمالَ بالنيات

Lafaz الأعمال dinasabkan kerana ia jadi isim إن. Kemudian bila dimasukkan ما الكافية , secara automatik amalan إن terhenti dan pada ketika ini الأعمال menjadi rafa' kerana ia adalah mubtada.

Kalimah النيات pula i'rabnya adalah jar kerana masuk padanya huruf jar.


4) Hubungan antara setiap kalimah dengan kalimah yang sebelum atau selepasnya (jika ada)

Dalam hadis di atas, oleh kerana kalimat dalam jumlah atau ayatnya agak sedikit, maka saya rasa lebih sesuai kalau saya gunakan jumlah yang lain.

Kita ambil ayat basmalah misalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

Hubungan antara :
i) الباء dan اسم = huruf jar dan majrurnya
ii) اسم dengan lafaz الله = mudhof dan mudhof ilaih
iii) Lafaz الله dengan الرحمن = mausuf dan sifat awal
iv) Lafaz الله dan الرحيم = mausuf dan sifat kedua

Apabila kita perhatikan kepada 4 hubungan di atas, kita akan dapati bahawa tidak semua kalimah itu mempunyai hubungan dengan kalimah yang betul-betul selepas atau sesudahnya.

Kalimah الرحيم misalnya, tiada hubungan dengan kalimah الرحمن namun ada hubungan dengan kalimah jalalah selang sebelumnya.

Kalau ditanya: Kenapa perlu mengetahui hubungan antara kalimah?

Maka saya katakan, mengetahui hubungan antara kalimah adalah sangat penting untuk memelihara daripada salah faham terhadap maksud sebenar yang ingin disampaikan. Oleh kerana perkara ini sangat pentinglah para ulama nahu dalam sesetengah bab telah mengkhususkan perbahasan mengenai wajib, harus atau tertegahnya taqdim dan ta'khir dalam sesetengah hukum i'rab.

Misalnya pada ayat

انما يخشى اللهَ من عباده العلمآءُ

" Hanyasanya yang takut kepada Allah dikalangan hamba-hamba-Nya adalah para ulama" Surah Fathir ayat 28

Kalaulah kita sekadar mengetahui selepas fe'el adalah fa'il kemudian baru maf'ul, nescaya makna ayat ini akan jadi sebaliknya. Dalam ayat ini, lafaz jalalah adalah maf'ul dan fa'ilnya nun jauh di hujung ayat iaitu kalimah العلماء . Oleh kerana itu, mengetahui hubungan antara kalimah amat penting untuk memelihara kita daripada tersalah makna.

Sebenarnya bukan 4 perkara ini sahaja yang harus kita ketahui di dalam mengi'rab jumlah, bahkan ada beberapa perkara lain yang tidak kurang pentingnya. Namun 4 perkara tadi adalah yang asas dan terpenting untuk kita ketahui.

Sama-samalah kita pelihara dan semak semula niat kita dalam belajar ilmu-ilmu Islam terutama ilmu alat sepeti Nahu ini. Kita belajar Nahu bukan untuk bermegah dan berbangga. Bahkan ia adalah kunci untuk kita membuka pintu gedung khazanah ilmu yang ada dalam al-Quran, al-Hadis dan kitab-kitab muktabar yang lain. Wallahu a'lam.

p/s - Sebelum ini tajuk entri adalah 'Cara Meng'irab Jumlah (Bhgn 1). Oleh kerana sambungannya tidak banyak, maka saya gabungkan sekali dalam entri yang sama dan saya hazafkan perkataan 'bhgn 1'. Afwan :)

Wednesday, December 23, 2009

Gambarajah Kitab-Kitab Fiqh Mazhab Syafie

klik untuk besarkanAssalamualaikum wrt

Di atas adalah gambarajah silsilah kitab-kitab mazhab Imam Syafie rahimahullah yang dijadikan bahan rujukan untuk pengajian dan pengeluaran fatwa semenjak terasasnya mazhab Syafie hinggalah sekarang.

Syukran jazilan kepada penyumbang gambarajah ini iaitu sahabat saya, Ustaz Yasir Sabil. Semoga Allah membalas usaha murni antum ya akhi dengan keredhaan-Nya. Semoga usaha antum bermanfaat kepada umat. Amin.

Tuesday, December 22, 2009

Cinta Kepada Rasulullah s.a.w

Assalamualaikum wrt

Daripada Anas r.a, telah bersabda Rasulullah s.a.w,

لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين
" Tidak sempurna iman seseorang kamu, sehinggalah diriku lebih dicintainya daripada anaknya, ayahnya dan manusia keseluruhannya." Muttafaqun 'Alaih

Rasa cinta adalah fitrah insani yang tidak mampu disanggah oleh seorang manusia yang normal pemikirannya. Cinta kepada ibu, ayah, adik-beradik, kawan-kawan dan ramai lagi. Seorang pembunuh yang pernah membunuh 1000 jiwa sekalipun, tentu masih ada siapa-siapa di dunia yang dicintainya dan dia tidak sanggup bahkan tidak terlintas pun di hatinya untuk membunuh insan yang dia cintai tersebut. Rasa cinta yang sebegini adalah cinta yang tabi'i.

Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sohih Muslim menukil kalam Imam Abu Sulaiman al-Khottobi tentang yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kata beliau, "Tidak murad(dikehendaki) disini cinta yang bersifat tabi'i. Bahkan yang dikehendaki dengannya adalah rasa cinta yang ikhtiari."

Kata Imam al-Khottobi lagi, " Maka maknanya adalah seolah-olah Baginda s.a.w bersabda, 'Tidak benar kamu dalam pengakuan cinta terhadapku sehinggalah dirimu 'tenggelam' dalam mentaatiku, dan engkau melebihkan keredhaanku mengatasi kehendakmu sekalipun kamu mendapat kesusahan kerananya "

Berkata Ibnu Batthol rahimahullah, " Makna hadis ini adalah, siapa yang sempurna imannya akan mengetahui bahawasanya hak Baginda s.a.w adalah melebihi hak orangtuanya, anaknya dan seluruh manusia lain. Ini adalah kerana Baginda lah yang telah bersusah payah menyampaikan risalah Islam kepada kita, sehingga dengannya kita terselamat daripada neraka Allah dan diberi petunjuk daripada mengikut kesesatan."

Antara Tanda Kecintaan Kepada Rasulullah s.a.w

1) Menjadikan Baginda saw Sebagai Qudwah

Antara tanda kecintaan kita kepada Rasulullah saw adalah dengan menjadikannya sebagai qudwah (ikutan) kita, memegang teguh sunnahnya, mencontohi kata-kata dan perlakuannya, mentaatinya dan menjauhi larangannya. Andai kita dikurnia nikmat atau diuji dengan musibah, kita beradab dengan peradaban Baginda saw ketika masa senang dan susahnya.

Firman Allah swt,

{ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ }

"Katakanlah wahai Muhammad, 'Sekiranya kalian (wahai umatku) mencintai Allah, maka ikutlah daku, nescaya Allah mencintai kalian" Surah Ali Imran : 31


Firman Allah swt lagi,


{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًاِ }

" Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah s.a.w itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingati Allah " surah al-Ahzab : 21

Sabda Rasulullah saw,

لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به

"Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kehendaknya mengikut syariat yang kubawa"Imam Ibnu Kathir rahimahullah ketika mentafsir firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 112, (sila rujuk al-Quran) beliau mentafsir kalimah محسن dengan berkata,
أي : اتبع فيه الرسولَ , (yakni dia ittiba' atau mengikut Rasulullah di dalam amal solehnya).

2) Memperbanyakkan Selawat Ke Atas Rasulullah saw

Selawat yang terbaik adalah menyertakan sekali lafaz الصلاة dan السلام atau apa jua lafaz yang musytaq daripada keduanya.

Firman Allah,


{ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًاِ }
" Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat ke atas Nabi s.a.w, (oleh itu) Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan terhadapnya" Surah al-Ahzab : 56


Tidak kiralah kita menggunakan

1) Sighah masdar seperti صلاة الله و سلامه عليه
2) Sighah fe'el madhi seperti صلى الله عليه و سلم
3) Sighah fe'el mudhari' seperti يصلى الله عليه و يسلم
4) Sighah fe'el amar seperti اللهم صل و سلم عليه

Semuanya boleh digunakan. Yang penting kita jangan jadi umat yang kedekut dan bakhil. Siapakah umat yang bakhil itu?

Sabda Rasulullah s.a.w ,

البخيل من ذكرت عنده و لم يصل علي

" Orang yang bakhil itu adalah dia yang namaku disebutkan namun dia tidak berselawat ke atasku " HR Tirmizi

3) Tidak Memanggil Baginda s.a.w Dengan 'Muhammad' Sahaja

Di dalam masyarakat Melayu kita sendiri, perkara ini adalah maklum. Memanggil orang tua yang layak dipanggil pakcik atau datuk dengan hanya menyebut namanya adalah perbuatan yang dianggap biadab. Begitu juga seorang bawahan memanggil ketuanya dengan menyebut namanya, biasanya dianggap tidak sesuai. Inikan pula Rasulullah saw. Junjungan besar, pemimpin agung, insan terulung. Maka lebih-lebih lagilah kita mesti menghormati Baginda dengan panggilan yang sesuai.

4) Dan Banyak Lagi Tanda-tanda Lain

Kesimpulan

Selepas cinta kepada Allah, cinta kepada junjungan kita Rasulullah s.a.w adalah cinta yang paling agung. Mencintai Baginda bermakna kita mencintai Allah. Mencintai Baginda bermakna kita mencintai apa jua yang dibawa oleh Baginda s.a.w. Mencintai Baginda juga bermakna kita bangga menjadikannya sebagai idola. Bahkan sememangnya Baginda yang paling layak menjadi idola.

Oleh itu, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Sejauh manakah cinta saya dan kalian kepada Rasulullah s.a.w. Adakah sekadar di bibir, atau sekadar tulisan. Apakah yang telah kita lakukan sebagai tanda kecintaan kita yang mendalam kepada Baginda? Sama-sama lah kita renungkan. Semoga Allah kurniakan hidayah dan taufiq untuk kita mencintai Rasulullah s.a.w dengan ertikata yang sebenar. Wallahu a'lam.Rujukan,
1) Sohih Bukhari
2) Sohih Muslim
3) Syarah Sohih Muslim oleh Imam Nawawi
4) al-Mu'jam al-Wasit
5) Mushaf Terjemahan al-Quran Ditas-hih oleh Lajnah Pentas-hih Mushaf al-Azhar as-Syarif
6)Mukhtasar Sohih Tafsir Ibn Kathir oleh Syeikh Abu Abdillah Mustafa bin al-Adawi

Syukran JazilanAssalamualaikum wrt

Saya mengucapkan syukran jazilan kepada ustaz-ustaz kuliah lughah tahun satu Universiti al-Azhar cawangan Mansurah kerana menghadiahi saya dua jilid kitab nahu yang amat saya idamkan, iaitu kitab Audoh al-Masalik. Amat payah mencari kitab ini di tanah air. Sekalipun ada, harganya pula amat mahal.

Syukran jazilan juga kepada Ustaz Hakimi al-Geriki, Ustaz Daud, Ustaz Firdaus, Ustaz Ismail dan ustaz-ustaz lain yang muzakarah kitab at-Tuhfah as-Saniyyah dengan saya kerana menghadiahi peralatan mengajar. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat ganjaran majlis ilmu selama mana peralatan ini menjadi asbab kepada lancarnya majlis tadi.

Tidak lupa kepada ustazah-ustazah kuliah syariah tahun 2 , usuluddin tahun 2, usuluddin tahun 1 dan syariah tahun 1. Syukran jazilan kerana menghadiahi kitab-kitab kuliah kalian.


Kepada semua yang disebutkan tadi, saya amat menghargai pemberian antum. Semoga Allah memberkati usaha dan kesungguhan antum dalam menuntut ilmu nubuwwah.

Sedikit Nasihat (Kalau Layak Dinamakan Nasihat)

Ingatlah, ilmu yang dituntut bukan hanya sekadar untuk lulus imtihan dengan taqdir mumtaz, jayyid jiddan atau sebagainya. Bahkan tujuan utama kita menuntut ilmu adalah untuk memahami kalam Allah dan Hadis Rasul-Nya saw.

Kita semua bertanggungjawab untuk menyambung tugas meyebarkan dakwah Islam kepada umat Muhammad saw. Apabila sahaja kita meletakkan kaki di Bumi Anbiyak ini, dan bergelar pelajar di Universiti al-Azhar khususnya, maka ketahuilah bahawsanya kita telah menyediakan diri kita untuk menjadi pewaris kepada warisan yang ditinggalkan Baginda Rasulullah saw. Baginda tidak wariskan harta, bahkan ketika wafat Baginda hanya air kosong dan buah tamar yang ada di teratak usang Baginda. Warisan Baginda adalah ilmu nubuwwah. Nah, sekarang saya dan kalian diberi peluang seluasnya oleh Allah untuk menuntut harta warisan ini di bumi Mesir yang penuh barakah. Bumi yang lahirnya ribuan ulama rabbani. Kita mesti bulatkan tekad dan azam.

Saudara-saudara kita di tanah air amat memerlukan bimbingan daripada kita. Maka, dari sekarang saya dan kalian harus bersedia untuk menghadapi tugas sebenar di tanah air. Pemuda pemudi yang seusia kita, terlalu ramai yang hanyut dibawa badai kelalaian. Lihat sahaja masjid-masjid di seluruh negara. Beritahu saya, berapa banyak masjid yang diimarah oleh para pemuda kita. Boleh dibilang dengan jari. Tugas kitalah untuk sedarkan mereka. Tugas kita untuk sampaikan kepada mereka kalam Allah, kalam Rasulullah saw sehingga hati mereka memperoleh cahaya hidayah.

Untuk menyampaikan dakwah dengan bersandarkan hujah al-Quran dan Hadis, maka tidak dapat tidak kita mesti mengetahui Lughah Arab. Tidak memada sekadar membaca terjemahan, kemudian terus kita menganggap kita faham mafhum ayat atau hadis tadi. Kita perlu merujuk tafsir dan kitab-kitab syarah kepada hadis tadi, yang majoritinya adalah dalam bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita dapat memahami kitab-kitab tersebut dengan betul kalau kita tidak menguasai ilmu alat yang termasuk juga padanya ilmu nahu, sorof dan balaghah.

Saya tidak maksudkan disini, bahawa kita mesti mengetahui ilmu alat ini dengan sangat mendalam (kecuali untuk kuliah lughah). Memada dengan mengetahui sekadar yang asas seperti yang terdapat dalam kitab at-Tuhfah as-Saniyyah atau al-Kawakib ad-Durriyyah. Tidak kira kita dari kuliyah lughah, syariah atau usul, kita mesti cuba memahami kitab-kitab asas ini.

Seperti yang saya katakan tadi, betulkan niat kita. Kita belajar untuk cari redha Allah. Kita mengaji ilmu alat supaya mudah untuk kita memahami ilmu-ilmu dalam disiplin yang lain kerana kebanyakan rujukannya adalah dalam bahasa arab.

Akhir kata, apa yang saya nasihatkan ini semuanya saya tujukan untuk diri saya juga. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua cahaya ilmu, dan menerima kita semua sebagai khuwaidim ilmu-Nya. Amin Amin Amin..

Sunday, December 6, 2009

Hati Yang MatiHati yang mati
Tiada hakikat kehidupan
Tiada kenal Tuhan
Yang selayaknya disembah, dicintai, dirindui

Cinta hati yang mati
Sandarannya adalah nafsu
Benci hati yang mati
Adalah benci yang hadir dari nafsu
Nafsu menjadi imam
Syahawat menjadi pemimpin
Kejahilan memandunya
Kelalaian ditunggang
Cinta yang suci menjadi keji
Kerana hati yang mati

Insan yang mati hatinya
Dimabukkan oleh khamar dunia
Dunia itu jifah, bangkai kata junjungan mulia
Namun padanya dialah madu
Dialah nikmat
Sanggup berkorban segala
Demi dunia

Jalan syaitan dan iblis menjadi laluan
Suara muazzin, bacaan al-Quran ibarat halilintar
Memekak dan memecah gegendang telinga

Hati yang mati
Tiada mahu memahami ayat-ayat cinta
Yang Tuhan turunkan dalam 114 suratnya
Yang Tuhan siratkan dalam zahir yang tersurat
Unta yang dicipta
Langit yang tiada tiang
Gunung ganang yang dipasak
Bumi yang dihampar


Wahai segala hati yang mati
Hidupkan semula hatimu
Selagi masih punya kesempatan
Selagi nyawa belum ditenggorokkan


7 Nov 2009/ 14:05/Mansurah

Friday, December 4, 2009

Huruf Jar Asli, Zaid, dan Syibih Zaid

Soalan: salam ust,ape p'bezaan antara huruf jar asli , huruf jar zaidah dgn huruf jar syibih zai'd?

(Jawapan dibawah ini dijawab oleh sahabat saya, Ust Yasir Sabil)

HURUF JARR

Apa itu Huruf dan apa itu Jarr? Dan pembahagiannya?

Sebelum kita lanjutkan perbahasan tentang huruf jarr. Ana mahu menerangkan secara ringkas mengenai persoalan yang ana lontarkan di atas.


Pertama : Apa itu Huruf ?

Huruf adalah kata yang menunjukkan makna, bilamana ia digabungkan dengan kata lain, seperti huruf jarr, nashab atau jazm. Perbahasan mengenai huruf sememangnya panjang, maka ia memerlukan penjelasan yang detail dalam menerangkannya.


Kedua : Apa itu Jarr?

Jarr adalah setiap ‘amil yang selalu menjadikan bacaan jarr pada kalimah isim, baik ‘amil tersebut berupa huruf ataupun idhafat. ‘Amil jarr yang berbentuk huruf adalah Huruf Jarr dan Huruf Qasam (sumpah).

Para ulama nahwu berbeza pendapat mengenai jumlah huruf jarr.Sebagaimana Imam Ibnu Malik mengatakan huruf jarr mengandungi sebanyak dua puluh huruf, sementa­ra Ibnu Ajurumi mengatakan huruf jarr mengandungi sepuluh huruf, termasuk huruf qasam.


وحرف الخفض وهي : مِنْ ، وإلى ، وعن ، وعلى ، وفي ، ورُبَّ ، والباء ، والكافُ ، واللام (وحروف القسم وهي : الواوُ ، والباء ، والتاءُ ) – متن الأجرومية ص : ١

Pendapat yang masyhur adalah berjumlah dua puluh huruf. Hal demikian itu sesuai dengan ungkapan Qa’idah Matan Alfiah Ibnu Malik :

هَاكَ حروف الجرِّ وهي مِنْ إلى * حَتَّى خَلاَ حَاشَا عَدا في عَنْ عَلَى
مُذْ مُنْذُ رُبَّ اللامُ كَيْ وَاوٌ وَتَا * والكا فُ والبَا والعلَّ ومَتَى

(متن ألفية ابن مالك في النحو والصرف لأبي عبد الله محمد بن هبد الله بن مالك الأندلسي – حرف الجر- ص: ٨٧)PEMBAHAGIAN HURUF JARR

Perbahasan mengenai pembahagiannya. Maka huruf Jarr itu diatas tiga bahagian:

1- Asli (الأصلي)

Merupakan Huruf Jarr yang mempunyai makna dan memerlukan ta’alluq (hubungan dengan kalimah lain) untuk memahami makna yang dikandung, seperti contoh pada lafaz
كَتَبْتُ بِالْقلَمِ
makna الباء boleh difahami kerana ada ta’alluq dengan lafadh كَتَبْتُ .

2- Tambahan (الزائد)
Merupakan Huruf Jarr yang tidak memerlukan makna dan ta’alluq.
Contoh : بِحَسْبِكَ العِلْمُ (kecukupanmu adalah ilmu)

الباء : Huruf jar zaid
حسب : Mubtada marfu3 dengan dhommah muqaddarah. Terhalang zahirnya harakat dhommah itu kerana isytighal mahal (sibuknya keadaan i3rabnya) dengan harakat huruf jar zaid.

ك : Mahal jar kerana mudhof ilaih kepada hasbu

العلم : Khobar marfu3 dengan dhommah zohirah


3- Menyerupai huruf Tambahan (الشبيه بالزائد)

Merupakan Huruf Jarr yang mempunyai suatu makna tapi tidak memerlukan ta’alluq untuk memahaminya. Contoh perkataan رُبَّ :
رُبَّ كِتابٍ مُفِيْدٍ قَرَأتُ
رُبَّ : حرف جر الشبيه بالزائد
كتاب : مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد
مفيد : نعت
قرأتُ : فعل وفاعل


المراجع
- تسهيل نيل الأماني في شرح عوامل الجرجاني للعلامة أحمد بن محمد زين بن مصطفى الفطاني.
- جامع الدروس العربية، للشيخ مصطفى بن سليم الغلاييني ، دار الفكر .
- التطبيق النحوي ، للدكتور عبده الزاجي ، دار النهضة العربية .
- متن ألفية ابن مالك في النحو والصرف . - متن الأجرومية في النحو والصرف.

Saturday, November 28, 2009

Perbezaan Zu al-Asmaa as-Sittah dan Zu Bani To-iyah

Assalamualaikum wrt


Saya dapat soalan melalui chatbox,

ingin tahu : salam ustaz..cmne nk beza zu asma' sittah dan zu isim mausul??


Jawapan saya :

ذو adalah salah satu daripada al-asmaa as-sittah yang dirafa3kan dengan wau, dinasab dengan alif dan dijarkan dengan ya.

Namun, disyaratkan pada 'zu' untuk beramal sebagai salah satu al-asmaa as-sittah supaya ia memberi makna صاحب (yang empunya @ memiliki ) Misalnya

جاءني ذو مال = Telah datang padaku seorang yang memiliki harta.

Dalam matan Alfiyyah Ibnu Malik,

من ذاك ذو إن صحبةً أبانا
"Dari asmaa sittah itu adalah 'zu'. Sekiranya ia memberi makna sohbah maka nyatalah ia (sebagai asmaa sittah)"

Disyaratkan demikian untuk membezakan dengan 'zu' yang digunakan oleh Bani To-iyah. Pada mereka zu tidak memberi makna sohbah @ sohib. Bahkan ia memberi makna الذى dan beramal sebagai isim mausul.


Perbezaan Dari Segi I3rab

Dari segi i3rab, zu Bani To-iyah ini juga tidak sama dengan zu asmaa sittah. Zu Bani To-iyah ini adalah mabni. Oleh kerana itu, ia tetap dibaca dengan 'zu' baik dalam keadaan rafa3, nasab atau jar.

Misalnya

جاءني ذو قام
رأيت ذو قام
مررت بذو قامCara membezakan keduanya

Kalau kedua-duanya datang dalam i3rab rafa3, mungkin akan berlaku kekeliruan kerana keduanya rafa3 dengan wau. Namun kita boleh bezakan dengan siyaqul kalam. Kita boleh faham bila kita cuba memahami atau menterjemah jumlah yang ada padanya 'zu'.

Misalnya contoh tadi جاءني ذو قام .

Kita terjemah dengan makna sohib maka akan jadi - Telah datang padaku orang yang memiliki berdiri. Sangat tidak sesuai.

Cuba terjemah pula dengan makna allazi - Telah datang padaku orang yang berdiri. Sesuai.

Adapun dalam keadaan nasab dan jar, maka perbezaan keduanya adalah jelas. Wallahu a'lam bissowab.Rujukan - Syarah Ibnu Aqil Dar at-Tolai3 Madinah Nasr Qaherah juzuk 1 m/s 24

Friday, November 27, 2009

Salam Idul Adha Buat Keluarga Tercinta


Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar


Wa Lillah al-Hamd


Assalamualaikum wrt.


Terubat sungguh rasanya hati ini bila dapat berbual dengan mak, abah dan adik-adik sebentar tadi menggunakan YM. Rindu sangat rasanya. Lebih-lebih lagi bila mak yang baru sahaja pulang berewang di masjid qaryah bergegas menuju komputer Amiruddin, adik bongsu saya sebaik sahaja dia dapat tahu saya yang sedang di talian.


Walaupun agak sukar untuk membuat panggilan kerana line yang agak sibuk, maklumlah Hari Raya namun setelah beberapa cubaan berjaya juga. Sayu hati ini bila Amiruddin beritahu yang mak rindu nak dengar suara saya dan zaujah.
libra_beb (11/27/2009 10:16:10 AM): mak nk tngk gmbr blong


ibnu_mualla (11/27/2009 10:16:16 AM): mak da balik eh


ibnu_mualla (11/27/2009 10:16:22 AM): gambar kat sini ke


libra_beb (11/27/2009 10:16:34 AM): ah2


ibnu_mualla (11/27/2009 10:16:43 AM): jap


libra_beb (11/27/2009 10:17:13 AM): mk nk dgr suara blomg


libra_beb (11/27/2009 10:17:20 AM): call laa cpt balong :)


ibnu_mualla (11/27/2009 10:18:21 AM): jap ye


ibnu_mualla (11/27/2009 10:18:23 AM): line sibuk sikit


libra_beb (11/27/2009 10:18:30 AM): mk cakap..


libra_beb (11/27/2009 10:18:44 AM): mk rindu suara blong


ibnu_mualla (11/27/2009 10:18:52 AM): jap tengah try


libra_beb (11/27/2009 10:19:03 AM): mk nk dgr suara kk faridah skali


Berkaca juga kelopak mata saya membaca semula perbualan kami tadi. Teringat masa-masa indah sedari kecil hinggalah sekarang. Kenangan saya dan keluarga tercinta. Di dalamnya ada yang manis, terkadang terpalit juga pahitnya. Padanya ada suka, terkadang singgah juga dukanya. Itulah fitrah Allah yang difitrahkan kepada semua hamba-Nya.


Satu masa dulu ketika Allah menguji keluarga kami dengan keterbatasan keperluan hidup, mak lah sayap kiri yang paling kuat membantu abah demi meneruskan kehidupan kami adik-beradik. Saya masih ingat, dengan memasukkan duit belanja sekolah sebanyak 5o sen ke dalam sapu tangan, mak kemudiannya mencium dan membelai rambut saya sambil berdoa.


Untuk mendapat duit lebih untuk belanja sekolah, saya yang pada ketika itu berusia 9 tahun minta pada mak agar membuat nasi lemak dan kuih-muih, dan saya sanggup pergi menjaja dari flat ke flat. Alhamdulillah Allah itu Rahman dan Razzaq. Dari sebakul, jadi dua bakul sehari. Dari seorang, kemudian adik-adik saya pun turut berminat dengan 'komisyen' yang diberi oleh mak. Dari situ bermulalah siri bisnes nasi lemak mak sampai sekarang. Kepada para 'pencinta' nasi lemak sekitar Johor Bahru, dijemput datang ke Gerai Nasi Lemak Cik Ani yang kini beroperasi di Medan Selera Taman Universiti Skudai. Hehe, xpe ke promote kat sini ni ;)


Kepada abah dan mak, Kamil dan Faridah disini memohon ampun dan maaf atas segala salah silap baik yang sengaja atau tidak. Halalkan segala didikan dan tarbiyyah yang diberi selama ini. Tiada apa yang Kamil mahukan daripada mak dan abah, kecuali keredhaan kalian. Tiada nilainya ilmu dan amal yang seorang anak peroleh dan lakukan kalau tidak diiringi dengan redha kedua orangtuanya.

Kepada adik-adik, Abanglong minta maaf segala salah silap ye. Kalau ada tersinggung kata, tertinggi suara itu semua tidak lain hanyalah kerana mahu melihat kita semua menjadi hamba Allah yang soleh dan bertaqwa. Berkhidmatlah sepenuh dan seikhlas hati kepada mak dan abah. Gembirakan mereka selagi kita masih diberi peluang melakukannya. Semoga kita akan kekal menjadi keluarga, hingga ke syurga nanti insyaAllah.

Salam Idul Adha dari kami jauh di Bumi Anbiyak.


Assalamualaikum wrt.

Sunday, November 22, 2009

Aku, Engkau dan Cinta Kerana Allah

Salam dari ardil kinanah
dari saudaramu
yang pernah saban waktu
sering tertanya
apakah mungkin ditemukan kembali

namun pertanyaan itu sirna
tika hati menyandarkan halnya
kepada Pencipta segala ahwal
bahawa perpisahan yang pernah terjadi
terkandung seribu hikmah

Maha Suci Dia
Yang Memisah dan Menemukan
Dengan tautan seribu rindu
Rasa kasih dan sayang
Yang hanya pada-Nya

Pertemuan sekali ini
Meski dibatas jauhnya jarak
Luasnya lautan
Meski sekadar di alam maya
Benar-benar sudah memada
Menjadi syifak dua kerinduan

Untukmu daku berwasiat
wasiat seorang pencinta
kepada pencinta Sang Pencinta
Peliharalah cinta ruhwi ini
Semoga di sana
Dikurnia nikmat lindungan arasy
bagi yang menyintai
kerana Dia Yang Maha Menyintai

Dedikasi buat akhi Hafizuddin Ali setelah sekian lama tidak dapat dihubungi seusai tamat pengajian di Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling dan kini bertemu semula dilayar maya. Semoga ukhuwwah yang terjalin mendapat rahmat Allah. Amin.

Thursday, November 19, 2009

Satu Sore Bersama Syeikh Asyraf Hamid Hasanain


Assalamualaikum wrt.


Pada hari Selasa lepas (17/11/09) saya berpeluang untuk beramah mesra dan bermusohabah dengan imam Masjid Jamek al-Azhar as-Syarif iaitu a-Syeikh Asyraf Hamid Hasanain yang juga salah seorang guru tafaqquh al-Quran dan Tajwid di masjid tersebut dan bertugas sebagai khatib di Masjid Sayyid Syeikh Soleh al-Ja3fari. Beliau banyak berguru, menimba ilmu dan bermusohabah dengan Syeikh Abdul Gani Soleh al-Ja3fari hafizahullah dan sering bersama dengan gurunya dalam pelbagai safar ilmiyyah.Kalimah tasyji3 dan targhib oleh Syeikh, walaupun tidak lama namun amat memberi kesan. Kata-katanya dihiasi dengan nur al-Quran, Hadis dan kalam para ulamak yang indah. Kerendahan hatinya membuatkan siapa sahaja yang menyintai ilmu dan ulama akan berasa kagum dan insaf. Beliau adalah keturunan Rasulullah s.a.w yang susur galur nasabnya sampai kepada Saidina Hussain r.a.


Semoga Allah melimpahi ramat dan kasih sayangnya kepada Syeikh Asyraf Hamid Hasanain hafizahullah. Amin.

Tuesday, November 10, 2009

KSAB 7 : Islamnya Abu Bakar dan Sahabat-sahabat Yang Masuk Islam Di Tangannya


Saidina Abu Bakar as-Siddiq r.a keluar untuk bertemu Rasulullah s.a.w. Beliau adalah seorang yang membenarkan segala kata-kata Rasulullah s.a.w sejak era jahiliyah lagi.

Setelah berjumpa dengan Rasulullah s.a.w, beliau berkata “Wahai Aba al-Qasim, tuan tidak menyertai majlis kaummu dan mereka menuduh tuan mengaibkan nenek moyang mereka”.

Maka jawab Rasulullah s.a.w “Sesungguhnya saya adalah Rasulullah. Saya menyerumu kepada Allah." Sebaik sahaja Baginda s.a.w habis berbicara, Saidina Abu Bakar r.a pun masuk Islam. Rasulullah s.a.w berasa amat gembira dengan keislaman beliau.

Saidina Abu Bakar r.a pun pergi berjumpa dengan Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin al-Awwam dan Saad bin Abi Waqqas. Beliau mendakwah mereka kepada Islam, dan mereka pun masuk Islam. Radiyallahu anhum ajmain.

Esoknya beliau pergi bertemu dengan Uthman bin Maz3un, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf , Abu Salamah bin Abdil Asad, dan al-Arqam bin Abi al-Arqam. Mereka juga akhirnya memeluk Islam. Radiyallahu anhum ajmain. (1)

(1) al-Bidayah wa an-Nihayah oleh Imam Ibnu Kathir

Diterjemah daripada kitab 150 Qissah min Hayati Abi Bakr as-Siddiq oleh as-Syeikh Ahmad Abdul 'Al at-Tohtowi

Sunday, November 8, 2009

KSAB 6- Bercerita Di Halaman Kaabah

Saidina Abu Bakar as-Siddiq r.a bercerita mengenai dirinya pada suatu hari.

Dia berkata " Saya pernah duduk- duduk di halaman Kaabah. Pada masa itu Zaid bin Amr bin Nufail juga duduk sama. Tiba-tiba Ibnu Abi as-Solt lalu berhampiran dan berkata kepada Zaid, "Selamat pagi wahai 'Baghi al-khoir' (pencari kebaikan)".

Zaid : Khoir (Baik).

Ibnu Abi as-Solt : Adakah kamu sudah menjumpai kebaikan itu?

Zaid : Belum

Maka Ibnu Abi as-Solt berkata (dalam syair),

كل دين يوم القيامة إلا * ما مضى في الحنيفية بور

Semua agama tidak berjaya pada hari kiamat
Melainkan apa yang telah lalu iaitu al-Hanifiyyah (agama Nabi Ibrahim)

Kemudian beliau bertanya pada Saidina Abu Bakar r.a "Nabi yang ditunggu-tunggu ni daripada kaum kami atau kaum tuan?"

Ibnu Abi as-Solt mencelah, " Saya belum pernah dengar pula sebelum ni mengenai adanya nabi yang dinantikan dan diutus ".

S Abu Bakar menyambung ceritanya "Saya pun pergi menemui Waraqah bin Naufal. Saya menceritakan kepadanya mengenai hal ini"

Waraqah bin Naufal : Benar wahai anak saudaraku. Sesungguhnya aku adalah ahli kitab. Ketahulah bahawasanya nabi yang ditunggu ini adalah daripada nasab yang paling mulia, sedang kaum yang mempunyai nasab yang paling mulia itu adalah kaummu sendiri.

S Abu Bakar : Wahai pakcik, apakah yang dikatakan oleh nabi itu?

Waraaqah bin Naufal : Dia mengatakan seperti apa yang diberitakan mengenainya. Dia tidak zalim, tidak suka menzalimi, dan tidak suka membalas kezaliman.

"Maka apabila tiba pengutusan Nabi s.a.w, saya pun beriman dan membenarkan baginda", Saidina Abu Bakar menamatkan ceritanya. (1)

(1) Tarikh al-Khulafak oleh Imam Sayuti

Diterjemah daripada kitab 150 Qissah min Hayati Abi Bakr as-Siddiq oleh as-Syeikh Ahmad Abdul 'Al at-Tohtowi

Saturday, November 7, 2009

KSAB 5 : Talhah Mengajak Saidina Abu Bakar Menyembah Berhala


Setelah islamnya Saidina Abu Bakar r.a, orang-orang musyrikin Mekah merasa susah hati. Mereka bermesyuarat untuk mengutus seseorang kepada Saidina Abu Bakar dan mengajaknya kembali menyembah tuhan-tuhan mereka. Mereka memilih Talhah bin Ubaidillah.

Talhah pun mendatangi Saidina Abu Bakar dan pada ketika itu beliau berada bersama kaumnya.

Talhah berteriak : Wahai Abu Bakar, bangunlah untukku!

S Abu Bakar : Kenapa kau memanggilku?

Talhah : Aku memanggilmu supaya kau kembali menyembah Latta dan Uzza.

S Abu Bakar : Siapa Latta?

Talhah : Anak perempuan Allah.

S Abu Bakar : Kalau macam tu, siapa pula ibunya?

Talhah pun terdiam dan kedua bibirnya tidak mampu untuk berbicara. Lalu Saidina Abu Bakar r.a menghadap teman-teman Talhah seraya berkata "Tolong kawanmu jawab soalan saya" . Semua mereka hanya terdiam dan tidak mampu menjawab.

Setelah lama memandang teman-temannya, namun tiada seorang pun yang bersuara, maka Talhah berteriak lagi. "Bangunlah wahai Abu Bakar. Sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah".

Saidina Abu Bakar pun memegangnya, dan memimpinnya bertemu Rasulullah s.a.w. (1)

(1) 3uyun al Akhbar

Diterjemah daripada kitab 150 Qissah min Hayati Abi Bakr as-Siddiq oleh as-Syeikh Ahmad Abdul 'Al at-Tohtowi

KSAB 4 : Khabar Yang 'Ajib


Hadrat Abu Bakar r.a telah bermimpi dan pada masa itu beliau berada di Syam. Lalu beliau menceritakan mimpinya kepada seorang rahib bernama Bahira.

Rahib : Tuan dari mana?

S Abu Bakar : Mekah

Rahib : Dari suku mana?

S Abu Bakar : Quraisy

Rahib : Apa pekerjaanmu?

S Abu Bakar : Peniaga

Rahib : Andainya Allah membenarkan mimpimu itu, sesungguhnya kelak akan diutus seorang nabi daripada kaummu. Kamu akan menjadi pembantunya semasa hayatnya dan menjadi khalifah penggantinya) selepas kewafatannya.

Maka Hadrat Abu Bakar pun merahsiakan apa yang dikhabarkan oleh rahib itu. (1)

(1) al-Khulafak ar-Rosyidun oleh Mahmud Syakir


Diterjemah daripada kitab 150 Qissah min Hayati Abi Bakr as-Siddiq oleh as-Syeikh Ahmad Abdul 'Al at-Tohtowi

KSAB 3 : Aku Tidak Pernah Sujud Kepada Berhala Walaupun Sekali


Dalam satu perhimpunan bersama para sahabat r.anhum, Hadrat Abu Bakar berkata :

“Aku tidak pernah sujud kepada mana-mana berhala pun. Demikian itu adalah kerana semasa aku menghampiri usia baligh, ayahku Abu Quhafah (kuniah @ gelaran untuk ayahnya) memegang tanganku dan membawaku ke satu bilik yang di dalamnya terdapat berhala-berhala. Lalu dia berkata padaku 'Inilah tuhan-tuhanmu, as-Syam al-’Awali, Kholani dan Zahab'.Aku pun mendekati berhala tersebut.

Kataku padanya 'Aku lapar, berilah aku makan', namun ia tidak menjawabnya.

Kukatakan lagi, 'Aku tidak berpakaian, berilah pakaian', namun tidak juga dijawab. Lalu aku melempar seketul batu besar dan mengenai mukanya (berhala)." (1)


(1) al-Khulafak ar-Rosyidun oleh Mahmud Syakir


Diterjemah daripada kitab 150 Qissah min Hayati Abi Bakr as-Siddiq oleh as-Syeikh Ahmad Abdul 'Al at-Tohtowi

Friday, November 6, 2009

KSAB 2 - Tidak Pernah Meneguknya Hatta Di Zaman Jahiliyyah


Adalah Saidina Abu Bakar r.a seorang yang sangat menjauhi perkara-perkara yang keji dan tidak baik semasa Zaman Jahiliyyah. Bahkan beliau mengharamkan arak ke atas dirinya sebelum masuk Islam lagi.

Berkata Saidatina Aisyah r.anha,

" Hadrat Abu Bakar r.a telah mengharamkan arak ke atas dirinya sendiri. Beliau tidak pernah meneguknya baik ketika jahiiyah apatah lagi selepas Islam. Sebabnya, pernah sekali beliau berjalan berhampiran seorang lelaki yang mabuk. Lelaki itu meletakkan tangannya pada najis, kemudian mendekatkan najis tersebut hampir ke mulutnya. Apabila dia tercium bau najis tersebut, dia pun membuangnya.

Hadrat Abu Bakar berkata ' Sesungguhnya lelaki ini tidak mengetahui apa yang dia lakukan, sedangkan dia boleh menghidu baunya'. Dari peristiwa itu beliau terus mengharamkan arak ke atas dirinya. " (1)

Seorang lelaki telah bertanya kepada beliau, "Adakah tuan meminum arak semasa jahiliyah?"

Jawab Hadrat Abu Bakar r.a : Aku minta perlindungan daripada Allah.

Lelaki : Kenapa?

Hadrat Abu Bakar : Aku amat menjaga kehormatan dan maruahku. Sesungguhnya orang yang meminum arak, dia adalah seorang yang mempersiakan harga diri dan maruahnya.(2)


(1) Sirah wa Hayah as-Siddiq - Majdi Fathi
(2) Tarikh al-Khulafak oleh Imam as-Sayuti


Diterjemah daripada kitab 150 Qissah min Hayati Abi Bakr as-Siddiq oleh as-Syeikh Ahmad Abdul 'Al at-Tohtowi

KSAB 1 - Kenapa Beliau Digelar As-Siddiq


Saidina Abu Bakar r.a digelar as-Siddiq kerana sentiasa membenarkan Rasulullah s.a.w. Mengenai hal ini, Ummul Mukminin Aisyah r.anha ada meriwayatkannya. Kata beliau,

'Ketika peristiwa Rasulullah s.a.w di'israk'kan (israk=perjalanan di waktu malam) ke Masjidil Aqsa, orang ramai mula bercerita mengenainya. Ramai orang (yang lemah iman) yang sebelumnya beriman dan membenarkan Rasulullah s.a.w kembali murtad. Beberapa orang lelaki bersegera menemui Abu Bakar r.a (dengan harapan supaya beliau turut murtad).

Mereka berkata : Apa pandangan engkau mengenai sahabatmu (Rasulullah s.a.w).Dia mendakwa telah berpergian ke Baitul Maqdis hanya untuk satu malam!

Abu Bakar : Benar beliau yang kata begitu?

Mereka : Ya.

Abu Bakar : Kalau memang beliau lah yang mengatakannya, sesungguhnya kata-katanya itu benar.

Mereka : Bagaimana mungkin engkau boleh membenarkan kata-katanya, sedangkan dia mendakwa telah berpergian ke Baitul Maqdis pada satu malam sahaja, dan kembali sebelum pun masuk waktu Subuh?!!

Abu Bakar : Ya. Bahkan kalau lebih jauh dari itu pun aku tetap akan membenarkan kata-katanya.

Oleh kerana itulah beliau digelar Abu Bakar as-Siddiq r.a

أخرجه الحاكم و صححه و أقره الذهبي

Diterjemah daripada kitab 150 Qissah min Hayati Abi Bakr as-Siddiq oleh as-Syeikh Ahmad Abdul 'Al at-Tohtowi.

Tuesday, November 3, 2009

Jazakumullahu Khairal Jazak Ya Ustazi


Assalamualaikum wrt

Tidak terkata gembira rasa hati di atas kesudian guru tafaqquh saya, Al-Fadhil Ustaz Mohd Al-Amin Daud dan ahli baitnya untuk bertandang ke rumah saya malam tadi. Alhamdulillah sempat juga kami duduk bersama beramah mesra sebelum beliau pulang ke tanah air dalam masa yang terdekat.

Semoga Allah sentiasa melimpahi rahmatNya ke atas beliau dan memberikan kekuatan kepada beliau untuk terus thabat dan teguh atas jalan kebenaran dan dakwah. Walaupun hanya sebentar pertemuan kami di bumi anbiyak ini, namun ia amat memberkas di jiwa.

Umur beliau yang tiga tahun lebih muda daripada saya bukanlah sebab untuk saya tidak menghormatinya sebagai guru. Masakan tidak, sedangkan Amirul Mukminin Sayyiduna Ali Karramallahu wajhah sendiri pernah berkata,

" أنا عبد لمن علمني حرفاً "

Aku adalah 'hamba' kepada sesiapa sahaja yang mengajarku (walaupun) satu huruf. [ tanda beliau amat menghormati gurunya]

Bahkan Amir as-Syu'ara Ahmad Syauqi juga pernah mengeluarkan bait penuh makna,

قم للمعلم وفه التبجيلا * كاد المعلم أن يكون رسولا

Berdirilah (untuk menghormati) guru, dan lupakanlah penghormatan (dirimu

(Kerana) hampir-hampirlah guru itu (dianggap) seperti seorang rasul..

Memang benar, kerana para ulama itu adalah waris anbiyak.

(Guru yang dimaksudkan adalah guru yang mengajar kita ilmu-ilmu yang membawa kita mengenal dan mencintai Allah s.wt, wallahu a'lam)

Semoga Allah mengekalkan ukhuwwah ini hingga ke syurga insyaAllah.

Sunday, November 1, 2009

Sebarkanlah Salam Kamu Akan Berkasih Sayang


Situasi 1

Ahmad sedang menuruni tangga di kampus. Sedang menuruni tangga, berselisih pula dengan Ali. Hanya mereka berdua, tiada pelajar lain. Namun masing-masing hanya berlalu dan tidak ambil endah satu sama lain dengan alasan masing-masing bukanlah kawan rapat.

Situasi 2

Rosli sedang dalam perjalanan ke pasar. Ketika melalui satu lorong yang tidak ramai orang, berselisih pula dengan Pakcik Karim. Umurnya lebih kurang ayah Rosli. Mereka berselisih dan tiada orang lain yang lalu berhampiran mereka. Rosli hanya meneruskan perjalanan, tanpa memberi salam atau menegur pakcik tersebut dengan alasan tidak mengenalinya.Assalamualaikum wrt..

Saudara-saudara yang dikasihi,

Sesungguhnya memberi salam itu adalah sunnah yang dilakukan sejak zaman nabi Adam a.s lagi sehinggalah hari kiamat. Ia juga adalah ucapan hormat ahli-ahli syurga sesama mereka. Firman Allah bermaksud :


" ....Dan ucapan penghormatan mereka (ahli syurga) di dalamnya adalah 'salam'.... " Surah Yunus ayat 10


Memberi salam adalah sunnah para nabi dan kebiasaan orang-orang yang bertaqwa. Namun alangkah sedihnya pada hari ini, kita kaum muslimin sudah tidak lagi mengendahkan soal memberi salam. Lalu kita dapat lihat, ramai antara kita yang lalu bersebelahan antara satu sama lain dan memang pada masa itu tidak menjadi masalah untuk memberi dan menjawab salam, namun masing-masing berat untuk memulakannya. Bahkan mungkin barangkali tiada niat langsung untuk itu. Salam hanya diberi pada sesiapa yang dikenali. Terkadang kita berasa hairan dengan saudara kita yang tidak dikenali mengucapkan salam kepada kita. Lalu kita bertanya ”Awak ni kenal saya ke?”Saudara-saudara yang dikasihi.


Apa yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya bersalahan dengan perintah Rasulullah s.a.w. Oleh kerana itulah hati-hati kita sering berjauhan dan mudah berkasar antara satu sama lain. Nabi s.a.w bersabda

Kamu semua tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan tidak pula sempurna imanmu sehinggalah kamu berkasih sayang antara satu sama lain. Mahukah daku tunjukkan pada kamu semua satu perkara yang apabila kamu melakukannya kamu akan berkasih sayang? Sebarkanlah salam antara kamu ” HR Muslim


Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w: "Apakah (amalan) Islam yang terbaik? Nabi s.a.w menjawab:

"Engkau memberi makan dan memberi salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang engkau tidak kenali." (HR al-Bukhari dan Muslim)


Hadis di atas menjadi dalil betapa Rasulullah s.a.w amat menggalakkan umatnya untuk memberi salam antara satu sama lain. Bukan kepada yang dikenali sahaja, bahkan kepada semua umat Islam.


Ibnu Umar r.anhuma pernah pergi ke pasar. Dia berkata ”Aku ke pasar hanya untuk memberi salam kepada siapa sahaja yang aku jumpa”Saudara-saudara seagamaku yang dikasihi.


Mengucapkan salam itu adalah tanda kerendahan hati dan kasih sayang seorang muslim kepada saudaranya. Mudah memberi salam melambangkan kebersihan hatinya daripada sifat hasad, dengki, benci-membenci, besar diri serta takabbur. Memberi dan menjawab salam itu sendiri adalah diantara hak sesama muslim. Ia adalah antara asbab untuk terhasilnya kebaikan dan masuk ke syurga Allah. Dengan menyebarkan salam, secara tidak langsung kita juga menghidupkan sunnah Nabi s.a.w.


Sabda Rasulullah s.a.w

”5 perkara yang diwajibkan ke atas seorang Muslim terhadap saudaranya. Menjawab salam, menjawab doa orang yang bersin, memenuhi undangan, menziarahi orang sakit dan mengiringi jenazahHR MuslimWajib hukumnya kita menjawab salam apabila diberi,


Dari Abi Sa'id Al-Khudriy r.anhu, Rasulullah s.a.w bersabda:


"Jauhilah duduk-duduk di pinggir jalan!"


Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak boleh meninggalkan majlis kami ini dan juga bercakap-cakap dalamnya."

Rasulullah menjawab,

"Kalau enggan meninggalkannya, maka beri hak jalan itu." Sahabat bertanya, "Apakah hak jalan itu ya Rasulullah?" kata Rasulullah, "Tundukkan pandangan, singkirkan gangguan di jalan, jawablah salam dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar." (Muttafaq 'alaih).Imam Nawawi Rahimahullah berkata, " Ketahuilah bahawa memberi salam itu hukumnya sunat dan hukum menjawabnya adalah wajib. Sekiranya yang mahu memberi salam itu adalah satu kumpulan daripada orang Islam, maka hukum memberi salam adalah sunnah kifayah kepada mereka. Sekiranya salah seorang sahaja yang memberi salam, terhasil pahala sunat untuk semua yang lain. Sekiranya yang diberi salam pula hanya seorang, maka wajib keatasnya menjawab salam. Sekiranya ramai, maka memadalah jika salah seorang sahaja yang menjawab salam tersebut dan dengan itu terangkatlah kewajipan ke atas yang lain.”
Saudara-saudara yang dikasihi.


Marilah kita sebarkan salam. Sebarkan akhlak karimah umat Islam. Marilah kita semai kembali benih kasih sayang antara kita. Yakinlah dengan sabdaan junjungan kita Rasulullah s.a.w. Dengan kasih sayang yang wujud, kita akan mudah bersatu. Dan dengan bersatu, kita akan digeruni oleh musuh-musuh agama kita. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dalam salah satu daripada tujuh golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naunganNya. Amin Amin Amin.

Wassalamualaikum wrt.