Saturday, November 7, 2009

KSAB 4 : Khabar Yang 'Ajib


Hadrat Abu Bakar r.a telah bermimpi dan pada masa itu beliau berada di Syam. Lalu beliau menceritakan mimpinya kepada seorang rahib bernama Bahira.

Rahib : Tuan dari mana?

S Abu Bakar : Mekah

Rahib : Dari suku mana?

S Abu Bakar : Quraisy

Rahib : Apa pekerjaanmu?

S Abu Bakar : Peniaga

Rahib : Andainya Allah membenarkan mimpimu itu, sesungguhnya kelak akan diutus seorang nabi daripada kaummu. Kamu akan menjadi pembantunya semasa hayatnya dan menjadi khalifah penggantinya) selepas kewafatannya.

Maka Hadrat Abu Bakar pun merahsiakan apa yang dikhabarkan oleh rahib itu. (1)

(1) al-Khulafak ar-Rosyidun oleh Mahmud Syakir


Diterjemah daripada kitab 150 Qissah min Hayati Abi Bakr as-Siddiq oleh as-Syeikh Ahmad Abdul 'Al at-Tohtowi

No comments:

Post a Comment