Thursday, December 24, 2009

Perkongsian : Cara Mengi'rab Jumlah


Assalamualaikum wrt

Rasulullah s.a.w bersabda,

إنما الأعمال بالنيات

Pada entri kali ini, saya yang dhaif lagi hina cuba untuk menerangkan kepada antum cara membaca jumlah atau kalam dalam bahasa Arab mengikut kaedah yang betul. Bukan betul mengikut takrifan saya, bahkan betul mengikut kaedah yang telah ditunjukkan oleh ulama nahu.

Dalam membaca kitab Arab, kita harus mengetahui :

1) Jenis setiap kalimah (sama ada isim, fe'el atau huruf)

2) Mu'rab atau mabni.

3) Kalau ianya mu'rab, apakah pula keadaannya (sama ada rafa', nasab, jar, atau jazam) dan kenapa dii'rab begitu

4) Hubungan antara setiap kalimah dengan kalimah sebelum atau selepasnya (jika ada)


Penerangan

1) Jenis setiap kalimah

Lihat hadis di atas, di sana ada beberapa kalimah.

إن = huruf
ما = huruf
الأعمال = isim
ب = huruf
النيات = isim

Bagaimanakah kita tahu kalimah ini isim dan kalimah itu pula huruf atau fe'el? Untuk mengetahuinya kita mesti tahu alamat-alamatnya. Dan untuk mengetahui alamat-alamatnya, silakan rujuk mana-mana kitab nahu. Untuk pelajar kuliah lughah khususnya, saya galakkan antum rujuk kitab Audoh al-Masalik oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullah atau kitab-kitab seumpamanya.

2) Mu'rab atau mabni

Dalam hadis di atas, ada 4 kalimah yang tegolong dalam jenis huruf. Kesemuanya adalah mabni. Kaedah nahu yang harus diingat , 'Semua huruf adalah mabni'.

Adapun kalimah الأعمال dan النيات , keduanya adalah mu'rab dalam jenis isim jamak mukassar munsorif dan jamak muannas salim.


3) Kalau ia mu'rab, apa pula keadaan i'rabnya dan kenapa?

Pada kalimah الأعمال i'rabnya adalah rafa'. Kenapa ia dii'rab rafa'? Kerana huruf إن yang tugas atau amalannya adalah menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya tidak dapat menjalankan tugas seperti biasa kerana masuknya huruf ما الكافة padanya.

Sebagai pencerahan, cuba kita lihat ayat ini, (tanpa ما )

إن الأعمالَ بالنيات

Lafaz الأعمال dinasabkan kerana ia jadi isim إن. Kemudian bila dimasukkan ما الكافية , secara automatik amalan إن terhenti dan pada ketika ini الأعمال menjadi rafa' kerana ia adalah mubtada.

Kalimah النيات pula i'rabnya adalah jar kerana masuk padanya huruf jar.


4) Hubungan antara setiap kalimah dengan kalimah yang sebelum atau selepasnya (jika ada)

Dalam hadis di atas, oleh kerana kalimat dalam jumlah atau ayatnya agak sedikit, maka saya rasa lebih sesuai kalau saya gunakan jumlah yang lain.

Kita ambil ayat basmalah misalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

Hubungan antara :
i) الباء dan اسم = huruf jar dan majrurnya
ii) اسم dengan lafaz الله = mudhof dan mudhof ilaih
iii) Lafaz الله dengan الرحمن = mausuf dan sifat awal
iv) Lafaz الله dan الرحيم = mausuf dan sifat kedua

Apabila kita perhatikan kepada 4 hubungan di atas, kita akan dapati bahawa tidak semua kalimah itu mempunyai hubungan dengan kalimah yang betul-betul selepas atau sesudahnya.

Kalimah الرحيم misalnya, tiada hubungan dengan kalimah الرحمن namun ada hubungan dengan kalimah jalalah selang sebelumnya.

Kalau ditanya: Kenapa perlu mengetahui hubungan antara kalimah?

Maka saya katakan, mengetahui hubungan antara kalimah adalah sangat penting untuk memelihara daripada salah faham terhadap maksud sebenar yang ingin disampaikan. Oleh kerana perkara ini sangat pentinglah para ulama nahu dalam sesetengah bab telah mengkhususkan perbahasan mengenai wajib, harus atau tertegahnya taqdim dan ta'khir dalam sesetengah hukum i'rab.

Misalnya pada ayat

انما يخشى اللهَ من عباده العلمآءُ

" Hanyasanya yang takut kepada Allah dikalangan hamba-hamba-Nya adalah para ulama" Surah Fathir ayat 28

Kalaulah kita sekadar mengetahui selepas fe'el adalah fa'il kemudian baru maf'ul, nescaya makna ayat ini akan jadi sebaliknya. Dalam ayat ini, lafaz jalalah adalah maf'ul dan fa'ilnya nun jauh di hujung ayat iaitu kalimah العلماء . Oleh kerana itu, mengetahui hubungan antara kalimah amat penting untuk memelihara kita daripada tersalah makna.

Sebenarnya bukan 4 perkara ini sahaja yang harus kita ketahui di dalam mengi'rab jumlah, bahkan ada beberapa perkara lain yang tidak kurang pentingnya. Namun 4 perkara tadi adalah yang asas dan terpenting untuk kita ketahui.

Sama-samalah kita pelihara dan semak semula niat kita dalam belajar ilmu-ilmu Islam terutama ilmu alat sepeti Nahu ini. Kita belajar Nahu bukan untuk bermegah dan berbangga. Bahkan ia adalah kunci untuk kita membuka pintu gedung khazanah ilmu yang ada dalam al-Quran, al-Hadis dan kitab-kitab muktabar yang lain. Wallahu a'lam.

p/s - Sebelum ini tajuk entri adalah 'Cara Meng'irab Jumlah (Bhgn 1). Oleh kerana sambungannya tidak banyak, maka saya gabungkan sekali dalam entri yang sama dan saya hazafkan perkataan 'bhgn 1'. Afwan :)

1 comment: