Thursday, December 24, 2009

Ikhlas

بسم الله الرحمن الرحيم

Tujuan utama kita belajar dan mengajar al-Quran adalah untuk mendapat redha Allah swt. Firman Allah,

و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكوة و ذلك الدين القيمة

" Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan/memurnikan ketaatan kepada-Nya secara hanif (lurus), dan dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat; dan itulah agama yang teguh
" Surah al-Bayyinah ayat 5

Dalam sebuah hadis yang masyhur sebagai salah satu daripada usul Islam, Rasulullah saw bersabda,

" Hanyasanya setiap amalan itu adalah dengan niat. Dan hanyasanya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan " Muttafaqun Alaih

Berkata Imam Abu al-Qasim al-Qusyairi rahimahullah (1) ,

"Ikhlas itu adalah memurnikan ketaatan dengan niat yang betul. Melalui ketaatannya, dia ingin sekali menjadi hampir kepada Allah dan tiada tujuan yang lain. Bukan kerana menunjuk-nunjuk kebaikannya kepada orang lain atau mendapat kedudukan yang terpuji disisi mereka. Bukan juga supaya dipuji atau apa jua yang semakna dengannya. Tujuannya hanya satu, menghampirkan diri kepada Allah."

Berkata Hadrat Huzaifah alMar'asyi rahimahullah (2),

" Ikhlas itu adalah sama sahaja perbuatan seorang hamba Allah itu baik ketika terang-terangan atau tersembunyi ".

Berkata Hadrat Zunnun al-Misri rahimahullah(3),

" Tiga perkara yang merupakan sebahagian daripada tanda keikhlasan:
i) Sama saja pujian atau celaan baginya
ii) Tidak mengingati amalan-amalan baiknya
iii) Mengharapkan balasan untuk amal baiknya di akhirat (bukan di dunia)

Berkata Hadrat Fudhail bin 'Iyadh rahimahullah,

" Meninggalkan amal kerana kerana manusia itulah sebenarnya riak. Dan beramal kerana manusia pula adalah syirik. Ikhlas tu adalah Allah memeliharamu daripada keduanya."

Berkata Hadrat Sahl at-Tustari rahimahullah (4),

" Orang-orang yang bijaksana telah merenung kepada erti keikhlasan. Maka mereka tidak mendapatinya melainkan ini. Iaitu setiap pergerakan atau diamnya (amalan) mereka baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan semuanya hanya kerana Allah, tiada yang lain. Bukan kerana hawa nafsu dan bukan juga kerana dunia. "


(1) Wafat 465 H
(2)Beliau adalah Huzaifah bin Qatadah, anak murid kepada Hadrat Sufyan ath-Thauri rahimahullah.
(3)Beliau adalah Zunnun al-Ikhmimi al-Misri. Wafat 245 H
(4) Beliau adalah Sahl bin Abdullah bin Yunus at-Tustari. Beliau bertemu dengan Hadrat Zunnun di Makkah. Wafat pada 283 H.

Rujukan,

Kitab at-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran oleh Imam an-Nawawi rahimahullah

No comments:

Post a Comment