Tuesday, November 10, 2009

KSAB 7 : Islamnya Abu Bakar dan Sahabat-sahabat Yang Masuk Islam Di Tangannya


Saidina Abu Bakar as-Siddiq r.a keluar untuk bertemu Rasulullah s.a.w. Beliau adalah seorang yang membenarkan segala kata-kata Rasulullah s.a.w sejak era jahiliyah lagi.

Setelah berjumpa dengan Rasulullah s.a.w, beliau berkata “Wahai Aba al-Qasim, tuan tidak menyertai majlis kaummu dan mereka menuduh tuan mengaibkan nenek moyang mereka”.

Maka jawab Rasulullah s.a.w “Sesungguhnya saya adalah Rasulullah. Saya menyerumu kepada Allah." Sebaik sahaja Baginda s.a.w habis berbicara, Saidina Abu Bakar r.a pun masuk Islam. Rasulullah s.a.w berasa amat gembira dengan keislaman beliau.

Saidina Abu Bakar r.a pun pergi berjumpa dengan Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin al-Awwam dan Saad bin Abi Waqqas. Beliau mendakwah mereka kepada Islam, dan mereka pun masuk Islam. Radiyallahu anhum ajmain.

Esoknya beliau pergi bertemu dengan Uthman bin Maz3un, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf , Abu Salamah bin Abdil Asad, dan al-Arqam bin Abi al-Arqam. Mereka juga akhirnya memeluk Islam. Radiyallahu anhum ajmain. (1)

(1) al-Bidayah wa an-Nihayah oleh Imam Ibnu Kathir

Diterjemah daripada kitab 150 Qissah min Hayati Abi Bakr as-Siddiq oleh as-Syeikh Ahmad Abdul 'Al at-Tohtowi

No comments:

Post a Comment