Saturday, November 7, 2009

KSAB 3 : Aku Tidak Pernah Sujud Kepada Berhala Walaupun Sekali


Dalam satu perhimpunan bersama para sahabat r.anhum, Hadrat Abu Bakar berkata :

“Aku tidak pernah sujud kepada mana-mana berhala pun. Demikian itu adalah kerana semasa aku menghampiri usia baligh, ayahku Abu Quhafah (kuniah @ gelaran untuk ayahnya) memegang tanganku dan membawaku ke satu bilik yang di dalamnya terdapat berhala-berhala. Lalu dia berkata padaku 'Inilah tuhan-tuhanmu, as-Syam al-’Awali, Kholani dan Zahab'.Aku pun mendekati berhala tersebut.

Kataku padanya 'Aku lapar, berilah aku makan', namun ia tidak menjawabnya.

Kukatakan lagi, 'Aku tidak berpakaian, berilah pakaian', namun tidak juga dijawab. Lalu aku melempar seketul batu besar dan mengenai mukanya (berhala)." (1)


(1) al-Khulafak ar-Rosyidun oleh Mahmud Syakir


Diterjemah daripada kitab 150 Qissah min Hayati Abi Bakr as-Siddiq oleh as-Syeikh Ahmad Abdul 'Al at-Tohtowi

No comments:

Post a Comment